INKLUZIVNI JUDO

Inkluzivni judo, predstavlja pionirstvo na področju organiziranega športa za indvalide, saj osebam z raznovrstnimi sposobnostmi, boleznimi, psihofizičnimi težavam ter gibalno oviranim, omogoča vključevanje v rekreativne in tekmovalne treninge juda. Treningi juda so posameznikom prilagojeni do te mere, da se jih lahko posamezniki brez težav udeležujejo.

Inkluzivni judo je namenjen in prilagojen predvsem osebem (vseh starosti in obeh spolov) z avtističnimi motnjami, telesno in duševno prizadetim osebam, deviantnim osebam z vedenjskimi motnjami, osebam s poškodbami glave in drugim osebam z določenimi boleznimi in stanji (npr. paraliza, ipd.). Vadba juda se vsem omenjenim skupinam oseb prilagodi do te mere, da jo lahko uporabijo kot orodje za dosego specifičnih terapevtskih ciljev.

Treningi inkluzivnega juda stremijo k osvojitvi osnov juda kot tudi nadgradnji le-teh in predstavljajo odličen način krepitve lastnih kompetenc, razvoja psihofizičnih lastnosti, k izboljšanju samopodobe ter samodiscipline. Treningi usmerjeno pripomorejo k izboljšanju spomina, motorike, koncentracije, vedenjskih vzorcev ter osvajanju vrednot kot so spoštovanje, tolerantnost, marljivost, zanesljivost, vztrajnost, trmavost, borbenost, prijateljstvo, pogum, disciplina, moč, predanost in samokontrola.

CILJI PROGRAMA SO:

 • vsesplošno opolnomočenje in krepitev kompetenc posameznika
 • razvoj osnovnih psihomotoričnih sposobnosti in spretnosti
 • normalizacija telesnih stikov, dotikov in medčloveške bližine, skozi proces treningov juda
 • krepitev koordinacije in ravnotežja
 • preko treningov juda izboljševati zdravje in blažiti negativne učinke medikamentoznih terapij
 • povečati splošno psihofizično odzivnost posameznika
 • krepitev pripadnosti skupini in gradnja skupnih vrednot skupine
 • skozi učenje veščin juda za napredovanje in nagrajevanje po pasovih prispevati k rekonstrukciji pozitivne samopodobe
 • prilagojeno se naučiti osnov judo kontrole, predvsem v parterju in stoje
 • prilagojeno se naučiti enostavnih judo gibov
 • pridobiti prve tekmovalne izkušnje, krepiti borbenost ter tekmovalni duh
 • dvigniti raven pozitivne samopodobe in samozavesti
 • krepitev socialnih kompetenc, empatije in sodelovanja.

OBVEZNA OPREMA

Za vadeče se predvideva uporaba copat, kimone in pasu. Kimono in pas boste lahko naročili pri trenerju.

PRIPOROČLJIVA OPREMA

Plastenka z vodo, brisača.

PRIJAVE

Prijave so možne skozi celo leto. Svojo prijavo lahko opravite tako, da nam:

 • direktno pošljete izpolnjeno priloženo prijavnico (to naredite s klikom na spodnji gumb)
 • ali pa, priloženo prijavnico natisnete, izpolnite in prinesete s seboj ter jo na to izročite trenerju.
TOP