cenik-judo klub bela krajina

CENIK

Vadba juda ali samoobrambe poteka celo šolsko leto dvakrat ali več krat tedensko od 60 do 120 minut  (odvisno od posamezne skupine in programa), razen v času šolskih počitnic in praznikov ter je plačljiva.

Višina plačila za vadbo juda ali samoobrambe, se običajno opredeli ob pričetku šolskega leta in ostaja skozi celotno leto nespremenjena.

Posamezni vadeči je dolžan plačati vadbo juda ali samoobrambe mesečno. Višina plačila je skladna s sprejetim cenikom in se razlikuje glede na programski sklop in starost vadečih.

CENIK JUDO KLUBA BELA KRAJINA (PO PROGRAMSKIH SKLOPIH)

1. JUDO VRTEC

mesečni prispevek za vadbo juda: 40€/mesec

2. MALA ŠOLA JUDA

mesečni prispevek za vadbo juda : 40€/mesec

3. JUDO ŠOLA

mesečni prispevek za vadbo juda, znaša:

 • za otroke 40€/mesec
 • za dijake in študente 50€/mesec
 • za odrasle 60€/mesec
 • za upokojence, seniorje 50€/mesec

4. INKLUZIVNI JUDO

mesečni prispevek za vadbo juda, znaša:

 • za otroke 50€/mesec
 • za dijake in študente 60€/mesec
 • za odrasle 70€/mesec
 • za upokojence, seniorje 60€/mesec

5. SAMOOBRAMBA

mesečni prispevek za vadbo samoobrambe, znaša:

 • za otroke 40€/mesec
 • za dijake in študente 50€/mesec
 • za odrasle 60€/mesec
 • za upokojence, seniorje 50€/mesec

*DRUŽINSKIM ČLANOM OB VPISU VSAJ 2 DRUŽINSKIH ČLANOV (ne glede na izbrani programski sklop), PRIZNAMO POSEBEN 10% POPUST

**PRI PLAČILU LETNE VADNINE V ENKRATNEM ZNESKU, VAM PRIZNAMO POSEBEN 10% POPUST (popust se obračuna upoštevajoč izbrani programski sklop in starost vadečega).

OPOMBE K CENIKU

Cena vadbe se ne spremeni, če vadeči obiskuje vadbo npr. le 1x tedensko oziroma, če je odsoten iz drugih razlogov, saj ima mesto v skupini zagotovljeno, vadba pa kljub njegovi odsotnosti poteka.

Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.

Klub si pridružuje pravico, da vadečega, ki ne upošteva pravil in splošnega redu v času treninga izključi. Vadeči nima pravice do vračila že vplačanega mesečnega prispevka za vadbo juda.

Prispevek za vadbo juda se poravna v skladu s cenikom. Plačilo se izvede gotovinsko ali preko računa z UPN obrazcem, ki se prejme po redni ali elektronski pošti. Ob pisemskem pošiljanju računa nastanejo dodatni stroški, ki se vadečemu doračunajo skladno s tarifami službe, ki to to storitev tudi opravi.

V kolikor vadeči kljub opominu ne plača mesečnega prispevka za vadbo juda, izgubi pravico do vadbe in nastopov na tekmovanjih, dokler obveznosti niso poravnane.

Vadeči lahko kadarkoli brez navedbe posebnega razloga, preneha z obiski treninga, toda je dolžan za že opravljene treninge, predhodno poravnati vse svoje obveznosti do kluba. Klub pa je v primerih, ko nastopi prenehanje vadečemu, dolžan sporočiti znesek, ki ga mora vadeči poravnati.

Vadeči v primeru, da vplača mesečni prispevek za vadbo juda in se za tem prostovoljno predčasno odloči za prenehanje vadbe, nima pravice do že vplačanega prispevka za vadbo.

Vadeči ali njegov zakoniti zastopnik mora v primeru prenehanja vadbe sporočiti, da bo prenehal z vadbo. To stori s pisnim sporočilom na elektronski naslov:  kontakt@judobelakrajina.si ali s klicem na 041/336-312.

TOP