ETIKA JUDA

Judo je zelo specifična borilna veščina, ki za razliko od številnih ostalih borilnih športov, od judoista zahteva spoštovanje zelo strogih etičnih principov in načel.

Etična načela temeljijo na humanosti, predvsem na spoštovanju in medsebojnem razumevanju, lepem vedenju in človeških vrednotah, kot so spoštovanje, iskrenost, vljudnost, prijateljstvo.

Izrednega pomena za vsakega judoista je, da ne glede na karkoli spoštuje 5 bistvenih etičnih principov juda:

 • judoist ne napada, ampak se brani, razen, ko je ogroženo življenje judoista ali življenje nekoga dugega in ga mora zato zaščititi
 • v primeru spopada se judo uporabi le, v kolikor je potrebno zaščititi lastno življenje ali življenje druge osebe
 • v obrambo je dovoljena uporaba samo takšnih tehnik juda, s katerimi se ne ogrozi zdravje ali življenje napadalca
 • v kolikor med vadbo ali učenjem juda pride poškodbe, za to ne krivimo sebe ali drugih
 • obnašanje judoista tako na treningu kot tudi v vsakdanjem življenju, mora biti v skladu s športnimi, etičnimi in moralnimi standardi družbe.

Poleg etičnih principov in načel je zelo pomembno, da judoist dostojanstveno daje poudarek:

 • svojemu obnašanju
 • prispeva k športni borbi
 • vzajemni pomoči
 • samodisciplini
 • koncentraciji
 • tolerantnosti
 • spoštovanju
 • častnosti
 • iskrenosti
 • poštenosi
 • predanosti
 • borbenosti
 • samokontroli
 • vljudnosti
 • prijateljstvu, ipd.

Sestavni del etike judoista predstavljajo še vsaj tri področja:

 • etičnost judoistov na treningu, tekmovanju in v osebnem življenju
 • skrb za osebno higieno in ustrezno športno opremo
 • spoštovanje splošnega reda med treningi in tekmovanji ter vzdrževanje reda v telovadnici.
TOP