PRAVILA VADBE

Vadeči so v času vadbe dolžni upoštevati sledeča pravila:

 • na trening vadeči pride 10 minut prej in se ustrezno pripravi na trening
 • vadeči je dolžan poskrbeti za osebno higieno
 • vadeči s seboj prinese kimono, pas, copate, brisačo, robec in za vsak slučaj elastični povoj
 • kimona mora biti vedno čisto in urejena
 • na blazine stopate samo bosi in s čistimi stopali
 • izven blazin je obvezna uporaba copat
 • uporaba šminke in ostale kozmetike v času vadbe ni dovoljena
 • nohti morajo biti postriženi
 • lasje morajo biti speti v čop ali podobno pričesko, pri tem je obvezna uporaba elastike brez  trdih oziroma kovinskih delov
 • verižice, uhane, ostali nakit ter podobne trde predmete obvezno snamete preden stopite na blazine
 • na blazine se ne sme nositi hrane ali pijače
 • na blazinah se ne sme zvečiti žvečilnih gumijev ali jesti bonbonov
 • v telovadnico je prepovedan vnos sladkarij in slanih prigrizkov
 • v telovadnici se pije samo navadna voda (vedno izven blazin)
 • po končani vadbi je obvezno redno kopanje ali tuširanje
 • trener in klub nista odgovorna za predmete in osebno prtljago vadečih
 • trener in klub nista odgovorna za predmete, ki so v lasti vadečih in se v času treninga razbijejo, uničijo ali postanejo predmet tatvine
 • za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in klub nimata vpliva, trener in klub ne odgovarjata
 • vadeči je udeležen treninga prostovoljno in povsem na lastno odgovornost
 • vadeči je dolžan spoštovati pravila kluba in splošna navodila trenerja
 • vadeči je dolžan prispevati svoj delež k poslušnosti in splošnemu redu v času trajanja treninga
 • klub si pridružuje pravico, da vadečega, ki ne upošteva pravil in splošnega redu v času treninga izključi
 • klub si pridržuje pravico, da zaradi bolezni trenerja oziroma višje sile, ko ni mogoče organizirati zamenjave, trening odpade. Obvestilo se pravočasno pošlje staršem po elektronski pošti ali v obliki sms sporočila.
 • klub bo omogočil nastop na različnih tekmovanjih (skladno z znanjem in sposobnostmi posameznega vadečega), v kolikor bo trener, ki vodi skupino, ocenil, da je vadeči sposoben nastopiti na tekmovanju.
 • Stroški tekmovanj niso vključeni v prispevek za redno vadbo.
 • klub bo omogočil pristop k izpitu za višji pas, v kolikor bo trener, ki vodi skupino, ocenil, da je vadeči sposoben pristopiti k izpitu. Za izpit se poravna izpitna taksa v skladu s cenikom Judo zveze Slovenije.
TOP